|

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o funduszach dla Mazowsza 2021–2027

Autor: fot. pixabay.com

Podczas seminarium zorganizowanego w ramach WRDS przedstawiono projekt Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM 2021–2027).

Spotkanie poprowadził marszałek Adam Struzik, który poinformował, że prawie 2,5 mld euro z Unii Europejskiej na lata 2021–2027 trafi do województwa mazowieckiego. W perspektywie 2021–2027 Mazowsze po raz pierwszy potraktowane zostanie jako dwa regiony statystyczne – lepiej rozwinięty warszawski oraz słabiej rozwinięty mazowiecki regionalny. Do każdego z nich skierowany będzie oddzielny budżet w ramach programu regionalnego. Marszałek Adam Struzik zachęcił wszystkich partnerów społecznych do aktywnego opiniowania dokumentu.

Dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie dr Marcin Wajda powiedział, że program będzie wspierać realizację celów polityki spójności Unii Europejskiej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie badań i rozwoju, inwestycje w cyfryzację, w gospodarkę odpadami, wspieranie przedsiębiorstw. To również finansowanie projektów z obszaru kultury, rewitalizacji czy turystyki. Unia Europejska wspomoże także rozwój rynku pracy, działania edukacyjne i społeczne.

Informacje na temat procesu konsultacji FEM 2021–2027 można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021–2027. Przeprowadza się je w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa mazowieckiego.

Uwagi i wnioski do projektu FEM 2021–2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza .

Uwagi można przesyłać także pisemnie lub składać ustnie do protokołu w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy al. Solidarności 61 w Warszawie.

Źródło: www.mazovia.pl