|

Wyłoniono laureatów XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Płońsku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprosił młodych rolników z Mazowsza do udziału w 29 edycji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się 17.10.2022 r. w Płońsku.

Uczestniczyło w niej 50 osób. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany już na etapie testu. Finał w formie pytań otwartych tylko potwierdził ten fakt. Była konieczność dogrywek i pytań dodatkowych oraz sprawdzanie znajomości nasion rolniczych roślin uprawnych.

Laureaci

Po bardzo ekscytującym II etapie wyłoniono następujących laureatów XXIX Olimpiady Wiedzy Rolniczej:

  • I miejsce – Łukasz Olszewski – nagroda 1500 zł
  • II miejsce – Dawid Gutkowski – nagroda 1400 zł
  • III miejsce – Przemysław Białoskórski – nagroda 1300 zł
  • IV miejsce – Radosław Rutynowski – nagroda 1200 zł
  • V miejsc e – Szymon Sikorski – nagroda 1100 zł
  • VI miejsce– Marcin Bartczak – nagroda 1000 zł
  • VII miejsce – Maciej Zębalski – nagroda 900 zł

Poza siódemką laureatów wyróżnienia otrzymali: Julia Antczak, Daria Przewłocka, Kamil Tokarski. Nagrody rzeczowe ufundował MODR - w formie rocznej prenumeraty Wsi Mazowieckiej i Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie - słuchawki bluetooth. Uczelnia uczestniczyła w projekcie jako dodatkowy Partner.

Relacja

Finaliści to studenci albo absolwenci wyższych szkół rolniczych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Państwowa Uczenia Zawodowa w Ciechanowie). W ocenie obserwatorów i organizatorów poziom olimpiady był bardzo wysoki, a młodzi ludzie wykazali się dużą wiedzą merytoryczną. Finaliści potwierdzili, że mają doświadczenie rolnicze - prowadzą gospodarstwa ze swoimi rodzicami i dobrze znają praktyczną stronę zawodu rolnika. Przygotowując się do konkursu przeanalizowali zagadnienia związane z rolnictwem innowacyjnym. Podkreślali, że taka olimpiada wymaga pogłębienia wiedzy rolniczej i rozwijania zainteresowań poza umiejętności objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Wskazywali, że to nie tylko szlachetna rywalizacja, ale też i edukacja, i zabawa, i fajne przeżycie. Wysoka lokata w tego typu konkurencji nobilituje ich w oczach mieszkańców wsi. W ich opinii olimpiada była również okazją do wymiany doświadczeń i integracji z kolegami z branży. Podkreślali, że w ostatnich latach rolnictwo bardzo się zmienia. Ten proces znakomicie zobrazował dr hab. Paweł Krystian Bereś, profesor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, prezentując liczne przykłady innowacji. Szczególnie interesujące były informacje dotyczące zmian w rolnictwie począwszy od rolnictwa 1.0 do 5.0 oraz przykłady innowacji w ochronie roślin.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wpierając organizację olimpiady przyczynili się do tworzenia z naszych olimpijczyków nosicieli postępowych metod gospodarowania i pomogli w szerzeniu idei rolnictwa nowoczesnego.

Tekst: MODR

Fotorelacja