|

Turystyka kulinarna na rzecz dziedzictwa kulturowego

grafika ozdobna

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula wraz z partnerami wydarzenia ma przyjemność zaprosić już po raz ósmy na konferencję naukowo-branżową poświęconą turystyce kulinarnej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 17 – 18 kwietnia 2024 roku i będzie przeprowadzone w formule stacjonarnej. 

Cel konferencji:

Celem tegorocznej konferencji jest prezentacja prac, wymiana poglądów oraz wspólna dyskusja nad kierunkami i perspektywami rozwoju turystyki kulinarnej. Wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących dziedzictwa kulinarnego w kontekście jego miejsca w dziedzictwie kulturowym w oparciu o wydarzenia związane z turystyką kulinarną.

Szczególne miejsce w tegorocznej edycji ma zaprezentowanie dobrych praktyk w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu turystyki kulinarnej. Wśród prelegentów i osób prowadzących warsztaty mamy czołowych ekspertów i praktyków wdrażających te dobre praktyki w działalność praktyczną.

Poprzednie konferencje podejmowały następujące tematy:

 • 2023 rok – Turystyka kulinarna na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • 2021 rok – Turystyka kulinarna – tradycja i innowacyjność;
 • 2020 rok – Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym;
 • 2019 rok – Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń;
 • 2018 rok – Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka;
 • 2017 rok – Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych;
 • 2016 rok – Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.

Odbiorcy konferencji:

Wydarzenie jest skierowane do następujących grup odbiorców:

 • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych;
 • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych;
 • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej;
 • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
 • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej;
 • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków;
 • nauczycieli szkół średnich, studentów, uczniów branżowych szkół średnich.

Więcej informacji na stronie: vistulahospitality.edu.pl

PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie
Rozmiar pliku: 2 MB
POBIERZ PDF