|

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu „Aktywne NGO”

Konkurs skierowany jest do osób i podmiotów (organizacji pozarządowych) działających na terenie powiatu radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego.

Założeniem organizacji konkursu jest pokazanie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, projekty i działania w swoich miejscach zamieszkania, w swoim środowisku.

Konkurs ma na celu promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących społeczeństwa lokalnego, postawy wolontariackie, które przejawiają się przez działania organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych i lokalnych liderów. Konkurs ma na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz liderów społeczności lokalnych, oraz na rzecz realizacji inicjatyw w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania pandemii wirusa Sars Covid-19.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe o wartości ponad 14 600,00 zł.

Zaplanowano przyznanie następujących nagród:

  • kategoria - Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa (1 miejsce – 1500,00 zł , 2 miejsce – 1000,00 zł, 3 miejsce – 800,00 zł)
  • kategoria - Najciekawsza inicjatywa pozarządowa i wolontariatu w 2020 i 2021 roku (1 miejsce – 1500,00 zł , 2 miejsce – 1000,00 zł, 3 miejsce – 800,00 zł)
  • kategoria – Lokalny Lider (3 nagrody główne- finansowe – każda w kwocie 1200,00 zł)
  • kategoria – Najlepsze inicjatywy w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania pandemii wirusa Sars Covid-19 (1 miejsce – 1500,00 zł, 2 miejsce – 1000,00 zł, 3 miejsce – 800,00 zł)

Zgłoszenia można dokonywać poprzez przesłanie zeskanowanych formularzy i załączników na adres mailowy promocja@razemdlaradomki.pl, lub składając osobiście do Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” mieszczącego się przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie (26-652 Zakrzew).

W przypadku złożenia dokumentacji do Biura LGD – dokumentację należy złożyć w terminie do 12 października 2021 r. do godziny 16.00, mailowo w terminie do 12 października 2021 r. do godziny 23.59.

W przypadku złożenia dokumentacji do Biura LGD – dokumentację należy złożyć w terminie do 8 października 2021 r. do godziny 16.00.

Formularz zgłoszeń dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/images/ksow2021/Formularz_zgloszenia.doc

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:: http://razemdlaradomki.pl/images/ksow2021/Regulamin_konkursu.docx