|

Zapraszamy na wykłady z produktów pszczelich

grafika ozdobna

W ramach działań własnych Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje wspólnie z Lokalnymi Grupami Działania przedsięwzięcia pod nazwą Mazowieckie Dobre Praktyki Pszczelarskie. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie pszczelarzy i entuzjastów pszczelarstwa z obszaru LGD Zalew Zegrzyński, wspólnie ze Stowarzyszeniem Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły zapraszamy na spotkanie ze specjalistą / ekspertem produktów pszczelich.

Powierzając realizację tematu specjalistom ze świata nauki, liczymy na uzyskanie i pogłębienie rzetelnej wiedzy dotyczącej wszelkich produktów pszczelarskich.

1 kwietnia 2023 roku w godzinach 9.00-14.00 Centrum Komunikacyjne w Legionowie.

Wykłady:

  • "Wartości odżywcze produktów pszczelich"
  • "Produkty pszczele i wybrane zioła w hamowaniu wzrostu nowotworów"