|

Zaproszenie na szkolenie z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedstawicieli Lokalnych Grup Działania na szkolenie poświęcone omówieniu kwestii związanych z tworzeniem lokalnych strategii rozwoju (dalej: LSR), wdrażaniem rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej: RLKS) w nowej perspektywie finansowej.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2023 roku, o godz. 10:00, w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-716 Warszawa (parter). Podczas szkolenia omówiona zostanie dokumentacja konkursowa na wybór LSR, z uwzględnieniem formuły pośredniej wdrażania RLKS na Mazowszu, w tym: warunki dostępu, kryteria wyboru, umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do dnia 10 marca 2023 roku, do godz. 12.00 poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: martyna.dabkowska@mazovia.pl.