|

„Zioła wokół nas – innowacje w zielarstwie – wyjazd studyjny” - relacja

W dniach 29-30 sierpnia w wyjeździe studyjnym uczestniczyło 100 osób z terenu działania Oddziałów: Bielice, Płock i Poświętne w Płońsku. Organizatorem wyjazdu był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Operację zrealizowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Miejscem docelowym dla grupy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i doradców, był teren województwa podlaskiego, gdzie znajduje się gospodarstwo o profilu zielarskim „Ziołowy Zakątek” w miejscowości Koryciny.

Podczas dwudniowego wyjazdu w programie znalazły się wykłady dr Mirosława Angielczyka – właściciela gospodarstwa, który omawiał wybrane gatunki roślin zielarskich uprawianych dla liści, kwiatów, owoców i ich wykorzystania w kuchni, zdrowiu i diecie.

W swoich wykładach gospodarz opowiadał o biologicznych podstawach agrotechniki roślin leczniczych (zmianowanie, nawożenie, metody zakładania plantacji, ochrona). Mówił też o innowacjach w zielarstwie oraz dobrych praktykach marketingowych i sprzedażowych.

Wykład nt. „Legalne formy sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym”, przedstawiła pani Grażyna Adamczyk z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice. Oprócz zajęć teoretycznych odbyły się zajęcia praktyczne - warsztaty ziołowe, podczas których uczestnicy stworzyli własne kompozycje mieszanek ziołowych. Dużą atrakcją dla uczestników wyjazdu było zwiedzanie ogrodu botanicznego położonego na terenie gospodarstwa – Ziołowy Zakątek. Prowadzone przez gospodarstwo uprawy roślin zielarskich, które to uczestnicy mieli możliwość zobaczenia w praktyce i zapoznania się z agrotechniką uprawy tych roślin, jak również obejrzenia suszarni i techniki suszenia ziół. Grupa miała możliwość zwiedzenia magazynu z przechowywanymi ziołami.

Dr Mirosław Angielczyk uchylił rąbka tajemnicy na temat wprowadzonej nowej metody suszenia - liofilizacji i od strony praktycznej pokazał proces wytwarzania produktu tą metodą, czyli suszenie sublimacyjne zamrożonych owoców i ziół. Każdy uczestnik otrzymał teczkę z materiałami informacyjnymi i piśmienniczymi oraz książkę „Zioła jak zbierać, przetwarzać, stosować”.

Celem wyjazdu studyjnego było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poznanie ciekawych form przedsiębiorczości pozarolniczej. Uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli okazję zdobyć informacje z zakresu zielarstwa, zwiększyć świadomość z zakresu krótkich łańcuchów dostaw żywności, wymienić doświadczenia oraz nawiązać wiele nowych kontaktów.

Tekst: Aleksandra Koterwa-Chłystek, Grażyna Adamczyk, MODR Oddział Bielice