|

Żniwa w skansenie

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na imprezę plenerową 7 sierpnia 2022 r. , godz.10.00 – 18.00

Impreza przybliża zwyczaje i prace związane z okresem żniwnym oraz tradycyjne metody obróbki zboża. Na pola wychodzą żniwiarze z kosami i sierpami, a obok nich pracuje żniwiarka konna. Każdy uczestnik ma możliwość spróbowania swoich sił w koszeniu kosą, podbieraniu sierpem czy wiązaniu i ustawianiu styg. Na polu prezentowany jest obrzęd „strojenia przepiórki”. Dzieci uczestniczą w warsztatach „Jak to ze zbożem było?” odbywających się w stodole młynarza, podczas których poznają dawne sposoby obróbki ziarna. Na kiermaszu można nabyć różne rodzaje pieczywa wypiekanego na naturalnych zakwasach, a także oryginalne wyroby rękodzieła. Kulminacją wydarzenia jest widowisko dożynkowe w wykonaniu Zespołu Boczki Chełmońskie z Kocierzewa.

Szczegółowy program wydarzenia:

Teren ekspozycji – wieś rzędówka

Kuźnia z Żuromina – pokaz pracy kowala

Dwór z Bojanowa – inscenizacje w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy

Zagroda z Rempina – pokaz ręcznego szycia słomianej beczki

Pole  – wystawa maszyn rolniczych

Godz. 13.30 – rywalizacja w przeciąganiu liny: turyści vs ciągnik

Pasieka przy zagrodzie z Izdebna – godz. 11.00 – 17.00 – warsztaty dla dzieci Polne demony 

Pole przy zagrodzie z Czermna – pokaz cięcia zboża kosą oraz ostrzenia kosy, pokaz podbierania sierpem i stygowania, pokaz strojenia przepiórki, pokaz koszenia zboża żniwiarką konną, przewożenie snopków żyta

Kapliczka Matki Boskiej Łąkowskiej – godz. 11.00 – 12.00 oraz 15.00 – 17.00 – modlitwy i śpiewy przy kapliczce

Zagroda z Ostrowa – godz. 11.00 – 17.00 – warsztaty dla dzieci – wykonywanie ozdób ze słomy

Zagroda z Ligówka – godz. 12.00 – 13.30 – inscenizacja w wykonaniu Zespołu Boczki Chełmońskie z Kocierzewa (praca w polu, obrzędy z chlebem, tańce i przyśpiewki żniwne, przejście korowodem do kościoła)

Zagroda z Chwał – pokaz pracy szewca wiejskiego

Pole przy zagrodzie z Chwał – pokaz młócenia zboża Warmianką

Zagroda z Rębowa – przygotowanie wieńca dożynkowego

Stodoła w zagrodzie z Rębowa – warsztaty pt. „Jak to ze zbożem było…” – czyszczenie ziarna wialnią, mielenie w żarnach, młócenie cepami

Wiatrak z Zalesia – godz. 11.00 – 11.30, 13.30 – 14.00, 16.30 – 17.00 – pokaz pracy wiatraka

Teren przy amfiteatrze 

Godz. 10.00 – 18.00 – występ Kapeli Pana Jacka

Godz. 10.00 – 18.00 – kiermasz pieczywa, regionalnych produktów gastronomicznych oraz rękodzielniczych

Więcej informacji na stronie: mwmskansen.pl