|

Związek Młodzieży Wiejskiej zakończył realizację cyklu wyjazdowych szkoleń

obrazek dekoracyjny, fot. pixabay.com

w ramach realizacji operacji pn. „Energia do działania dla młodych rolników”.

Związek Młodzieży Wiejskiej zrealizował operacje „Energia do działania dla młodych rolników”, w ramach której odbyły się cztery wyjazdy studyjne dla młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, studentów kierunków rolniczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

W trakcie każdego wyjazdu zorganizowano część szkoleniową prowadzoną przez doświadczonych prelegentów oraz spotkania w gospodarstwach trudniących się przetwórstwem, sprzedażą detaliczną produktów oraz działających w ramach kooperatyw rolniczych. Dzięki szkoleniom oraz prezentacjom uczestnicy mogli poszerzyć wiedzę na temat przetwórstwa oraz sprzedaży bezpośredniej, zapoznać się dokumentami dot. unijnej oraz krajowej polityki rolnej, a także poznać dobre praktyki wpływające na rozwój innowacyjności oraz przedsiębiorczości w gospodarstwach rolnych oraz na obszarach wiejskich.

Tematyka szkoleń

Szkolenia dotyczyły następującej tematyki:

  • Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – dokument z którym powinien zapoznać się każdy rolnik,
  • Szanse dla młodych rolników wynikające z nowej perspektywy WPR. Możliwości współpracy podmiotów i gospodarstw,
  • Rachunek ekonomiczny gospodarstw. Jak osiągnąć efekt skali? Potencjalne przykłady wspólnych działań rolników,
  • Przedsiębiorczość i współpraca na obszarach wiejskich – sposoby pozyskiwania finansów, przykłady inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z NGO, LGD i JST,
  • Nowe kierunki rodzinnych gospodarstw rolnych: gospodarstwa demonstracyjne, ekologiczne i opiekuńcze jako szansa społeczna i ekonomiczna,
  • Działalność MLO jako szansa na skracanie łańcucha dostaw. Rolniczy Handel Detaliczny w praktyce.

Bardzo istotną częścią wyjazdów były spotkania w lokalnych gospodarstwach, w których uczestnicy mogli w bezpośredni sposób zapoznać się ze dobrymi przykładami innowacyjnej działalności w sektorze rolnym poprzez prezentację w miejscu produkcji oraz rozmowę z właścicielami, a także dowiedzieć się o kooperacji między rolnikami, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami działającymi na obszarach wiejskich.

Wizytowane miejsca

W ramach spotkań odwiedzono następujące miejsca:

  • Winnicę Hiki - prezentacja działalności i oferowanych produktów, współpraca producentów wina połączona z degustacją wina oraz poczęstunkiem z wykorzystaniem lokalnych produktów,
  • Sery na Wypasie Gospodarstwo Ekologiczne "Agatka" - przetwórstwo mleka krowiego i koziego oraz produkcja i sprzedaż bezpośrednia sera wraz z degustacją

oraz zrealizowano zajęcia z alpakami, które stanowią atrakcję turystyczną na obszarach wiejskich, a zarazem są wykorzystywane do celów terapeutycznych (alpakoterapia).

Całość zadania odbywała się w miejscowości Sława (woj. lubuskie) położonej nad Jeziorem Sławskim oraz w okolicznych miejscowościach w następujących termiach 9-11 września 2022 r., 16-18 września 2022 r. , 26-28 września 2022 r., 27-29 września 2022 r.

W wyjazdach studyjnych udział wzięło łącznie 120 osób z województwa mazowieckiego oraz łódzkiego.

Relacja z I wyjazdowego szkolenia.