II Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

(wersja 4z) - obowiązuje

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

(wersja 4z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) – otwórz 
 • Biznesplan (*.docx) – otwórz 
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy 5z (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy -otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowychotwórz    
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz  

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta 19.2 premie v 1z (.docx, 30 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.docx, 31 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.docx, 31 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (.docx, 33 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta (.docx, 34 KB) - otwórz

6. Formularz wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz