II Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

wersja 5z - obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf, 733 KB) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx, 195 KB) – otwórz

wersja 4z:

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

wersja 5z:

wersja 5z (.pdf, 509 KB) – otwórz

 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 (*.pdf, 200 KB) - otwórz

wersja 4z:

(wersja 4z) - otwórz

 

3. Biznesplan

wersja 5z:

 • Biznesplan (*.pdf, 477 KB) – otwórz 
 • Biznesplan (*.docx, 129 KB) – otwórz 
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx, 28 KB) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (*pdf, 704 KB) - otwórz

wersja 4z:

 • Biznesplan (*.pdf) – otwórz 
 • Biznesplan (*.docx) – otwórz 
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

wersja 6z - obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy 6z (.pdf, 439 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf, 503 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf, 113 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf, 198 KB)otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf, 223 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf, 218 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf, 176 KB) otwórz    

wersja 5z

 • Umowa o przyznaniu pomocy 5z (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy -otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowychotwórz    
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz  

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta 19.2 premie v 1z (.docx, 30 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.docx, 31 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.docx, 31 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (.docx, 33 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta (.docx, 34 KB) - otwórz

6. Formularz wniosku o płatność

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Informujemy, że wszystkie sprawy dla których rozpoczął się już proces płatności (tj. złożony został wniosek o płatność pierwszej transzy/płatności pośredniej) i przewiduje się złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy/płatności końcowej, obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 4z.

Jednocześnie w sytuacji, gdy w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.

 

(wersja 5z) obowiązuje od 4.07.2022 r., gdy w danej sprawie nie rozpoczął się proces płatności

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 5z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 5z - otwórz

 (wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r., gdy w danej sprawie rozpoczął się proces płatności

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

wersja 5z - obowiązuje od 4.07.2022 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)  - otwórz

 wersja 4z - obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz