|

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Do udziału w konkursie zapraszamy mazowieckie sołectwa.

Tytuł/nazwa konkursuFundusz sołecki – najlepsza inicjatywa
Rodzaj konkursu z nagrodamiKonkursy aktywizujące społeczność
Grupa docelowasołtysi
Rok2021
Edycja
Data zakończenia naboru w konkursie2022-01-15
DepartamentDepartament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dane kontaktoweMarzena Wardzyńska tel. 22 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Warunek udziału w konkursie: w latach 2010–2021 sołectwa realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład.

Celem konkursu jest:

  • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich,
  • przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji o realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, finansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
  • prezentacja dobrych praktyk,
  • wymiana doświadczeń,
  • promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Pula nagród w konkursie to 12.000 zł. Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do 15 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Marzena Wardzyńska – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl .