|

[PROW] Aktualizacja instrukcji Wop dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Informacja dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Informujemy, że od dnia 31 stycznia 2021 r. obowiązuje:

  • nowy Formularz wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.5z), w którym została usunięta formuła sumowania  w załączniku nr VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU ………  w wierszu  Limit na koszty instalacji odnawialnego źródła energii dla operacji (30% Ki)×××× /w kolumnie nr  7 (Koszty operacji etapu wg umowy) oraz w kolumnie  nr 10 (Koszty operacji etapu wg rozliczenia zł).
  • nowa Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm), (aktualizacja styczeń 2021 r.), w której zostały uwzględnione zapisy wynikające ze zmiany Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność w ramach działania: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020 (KP-611-350-ARiMR/4/z.).

Zmiany obowiązują dla następujących działań:

Do pobrania: