|

Ruszają operacje partnerskie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim!

grafika ozdobna

Przyjęciem stosownych uchwał przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW zakończył się nabór operacji partnerskich do realizacji w 2023 roku. Łącznie wsparcie otrzyma w tym roku 29 wniosków na łączną kwotę blisko 1.400.000 zł!

W naborze wniosków partnerskich na rok 2023 trwającym od 5 do 22 grudnia zeszłego roku przeważają szkoleniowe wyjazdy studyjne oraz seminaria i konferencje. Przypomnijmy bowiem, że  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest częścią Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 skierowaną na tzw. przedsięwzięcia miękkie (nieinwestycyjne). Całość naboru podzielono na cztery części/działania skierowane do lokalnych grup działania, samorządów, organizacji pozarządowych czy podmiotów naukowych i gospodarczych.

I tak w 2023 roku ze wsparcia KSOW skorzysta 6 Lokalnych Grup Działania - LGD Ziemi Mińskiej, LGD Natura i Kultura, LGD Razem Dla Rozwoju, LGD Tygiel Doliny Bugu, LGD Przyjazne Mazowsze i LGD Między Wisłą i Kampinosem. Wśród partnerów KSOW realizujących operacje partnerskie znalazło się także 7 jednostek samorządu terytorialnego - powiat płocki, miasto i gmina Serock, gmina Osieck, gmina Stanisławów, gmina Jakubów, gmina Klembów, gmina Zatory i gmina Nasielsk i 5 innego rodzaju organizacji - Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny; Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna; Spółdzielnia Golden Bull; konsorcjum firm Fundacja Ekologiczna „Ekoostoja” oraz Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej oraz najaktywniejszy uczestnik „życia” KSOW – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, którego aż osiem wniosków zakwalifikowało się w 2023 roku do realizacji. 

Czego się spodziewać zatem od partnerów KSOW w tym roku?

Już wkrótce rozpocznie się miedzy innymi XXX edycja Olimpiady Wiedzy Rolniczej i IX Mazowiecka Konferencja Pszczelarska „Wpływ zmian klimatu na zachowanie i liczebność pszczoły modnej”. Wielu partnerów postawi za różnicowanie działalności na terenach wiejskich organizując m.in. warsztaty „Ziołowa ścieżka edukacyjna – urządzanie ziołowych ogrodów na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego”; wyjazd studyjny „Wieś z elementami chowu alpak i agroturystyki”; operację „Przetwórstwo lokalne i turystyka – jak skutecznie wykorzystać walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe dla rozwoju obszarów wiejskich” czy warsztaty garncarskie w rejonie północno-wschodniego Mazowsza. Nie zabraknie tzw. tematów dnia – na liście rankingowej projektów do realizacji znalazła się operacja „Smart Villages – sieci powiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”; konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim czy „Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji” (część druga).

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcia proponowane w 2023 roku przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim będą pomocne w rozwoju wsi i rolnictwa. Szczegóły operacji sukcesywnie będą pojawiać się na mazowieckie.ksow.pl oraz na stronach internetowych partnerów KSOW.


PLIKI DO POBRANIA