|

Wieś z elementami chowu alpak i agroturystyki – wyjazd studyjny

grafika ozdobna

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystąpił do realizacji operacji pt. „Wieś z elementami chowu alpak i agroturystyki – wyjazd studyjny”, która odbędzie się  w dniach 21-23 sierpnia 2023 roku.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw  na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Przedsięwzięcie skierowane jest do 25 mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, członków KGW oraz koordynatorów projektu i opiekuna grupy - z terenu działania MODR Oddział Bielice tj. województwa mazowieckiego.

Przewidywane efekty realizacji operacji

Natychmiastowym i mierzalnym efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie i podniesienie wiedzy uczestników w celu poprawy sytuacji rolnika, w zakresie umiejętności budowania relacji, przedsięwzięć powodujących zwiększenie dochodowości i rentowności gospodarstw.

Trzydniowy wyjazd studyjny ułatwi wymianę wiedzy pomiędzy producentami rolnymi z województwa podlaskiego, a rolnikami z województwa mazowieckiego. Pozyskana wiedza i zdobyte umiejętności otworzą nowe horyzonty dla mieszkańców wsi, zachęcą ich do rozwijania drobnej przedsiębiorczości, uzyskania dodatkowych dochodów, co w rezultacie przyczyni się do poprawy warunków życia i kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w wyjeździe studyjnym do kontaktu:

MODR Oddział Bielice:

Grażyna Adamczyk

tel. 46 862 00 46; 723 436 157

e-mail: grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

Źródło: MODR


 

PLIKI DO POBRANIA