|

Enoturystyka jako innowacyjna szansa rozwoju obszarów wiejskich... - wyjazd studyjny z MODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie przystąpił do realizacji projektu pn. „Enoturystyka jako innowacyjna szansa rozwoju obszarów wiejskich – dobre praktyki na przykładzie regionu winiarskiego w Polsce – wyjazd studyjny”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023, konkurs nr 6/2022.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cel operacji

Celem operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego, który odbędzie się w dniach 10-12 października 2022 roku i przeszkolenie jego uczestników z zakresu prowadzenia uprawy winorośli oraz rozwoju i promocji sektora usług czasu wolnego, w tym rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych m. in. w ramach gospodarstw winiarskich, gospodarstwa agroturystycznego oraz gospodarstwa serowarskiego.

Uczestnicy

Wyjazd studyjny skierowany jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz członków KGW zainteresowanych tematyką winiarstwa z terenu województwa mazowieckiego ( Oddział Bielice, Oddział Płock i Oddział Poświętne).

Liczba miejsc ograniczona!!!

Zapraszamy osoby chętne do udziału w wyjeździe studyjnym  do kontaktu:

MODR Warszawa, Oddział Bielice
Grażyna Adamczyk
46 682 00 46
tel. kom. 723 436 157
e-mail: grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

Aleksandra Koterwa-Chłystek
46 862 00 46
tel. kom. 723 436 215
e-mail: aleksandra.koterwa-chlystek@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Poświętne w Płońsku:
Danuta Bronowska
23 663 07 26
tel. kom. 723 433 677
e-mail: danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Płock
Barbara Snopek
24 268 60 87
tel. kom. 723 435 582
e-mail: barbara.snopek@modr.mazowsze.pl