|

Spotkanie z samorządowcami i LGD w sieci

28 października odbył się XIV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy raz z w formule on-line.

Kongres odbywa się od 15 lat co roku w tradycyjnej formule spotkania wójtów, burmistrzów, prezesów LGD. W roku ubiegłym nie odbył się ze względu na COVID-19, a w tym roku z ostrożności epidemicznej zdecydowano o formule on-line. Tym bardziej cieszy ponad 250 uczestników chętnych do wysłuchania aktualności z życia Samorządu Województwa Mazowieckiego i zarejestrowanych na platformie streamingowej i ponad 180 na bieżąco oglądających jego obrady.

Kongres otworzyła Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podczas czterech godzin transmisji prezentacje przedstawili przedstawiciele dwóch departamentów Urzędu Marszałkowskiego: Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych oraz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Dyrektorami Marcinem Podgórskim i Radosławem Rybickim na czele. Gościem honorowym, który na koniec Kongresu opowiedział o Wspólnej Polityce Rolnej w nowej perspektywie finansowej był Jarosław Kalinowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który przybył do nas prosto ze Strasburga.

W pierwszym bloku poruszano tematykę ochrony środowiska – smogu, instrumentów wsparcia inwestycji w tym zakresie, uchwały antysmogowej. To wyzwanie chwili, by wspólnie zadbać o lepszą jakość powietrza, wody i gleby. Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża bowiem programy i projekty, które mogą pomóc, gminom czy poszczególnym instytucjom, w modernizacji źródeł ciepła czy monitorowaniu stanu środowiska naturalnego. 

W bloku drugim rozmawiano o Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Sołectw, wsparciu dla kół gospodyń wiejskich, podejściu LEADER czy okresie przejściowym PROW 2014-2020. Tu będzie możliwość pozyskiwania i rozliczania środków aż do 2025 r. I trzeba na bieżąco monitorować nasze strony internetowe czy strony poszczególnych ministerstw. Okres przejściowy cechuje się bowiem tym, że czas reakcji i decyzji odgrywa w nim kluczową rolę.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność podczas Kongresu i zgodnie z zapowiedzią zapraszamy do lektury prezentacji podczas niego pokazywanych.