|

„Lepszy przykład niż wykład” – wyjazd studyjny

grafika ozdobna

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie przystąpił do realizacji operacji pt. „Lepszy przykład niż wykład – po sąsiedzku w warmińsko-mazurskim”, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2023 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie 6:

Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cel 1:

Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Grupa docelowa:

Wyjazd studyjny skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, producentów rolnych z województwa mazowieckiego zainteresowanych rozwojem swoich gospodarstw i poszerzeniem dotychczasowych aktywności zawodowej o działalność agroturystyczną, działalność zagród edukacyjnych oraz przetwórstwo mięsa, mleka i ziół. (Oddział Poświętne w Płońsku, Oddział Płock i Oddział Bielice).

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Natychmiastowym i mierzalnym efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie i podniesienie wiedzy 40 osób, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z obszaru Północnego Mazowsza w zakresie poprawy sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw żywności, umiejętności budowania relacji producentów żywności z konsumentami, przedsięwzięć powodujących zwiększenie dochodowości i rentowności gospodarstw, które z powodzeniem funkcjonują na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Trzydniowy wyjazd studyjny ułatwi wymianę wiedzy pomiędzy producentami rolnymi z województwa warmińsko-mazurskiego, a rolnikami z województwa mazowieckiego, czyli pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. 

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy osoby chętne do udziału w wyjeździe studyjnym do kontaktu:

MODR Oddział Poświętne w Płońsku:

Paulina Wasiak

Tel. 23 6630723; 785876747

e-mail: paulina.wasiak@modr.mazowsze.pl

Danuta Bronowska

Tel. 23 663 07 26; 723 433 677

e-mail: danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

MODR Oddział Bielice

Grażyna Adamczyk

Tel. 46 862 00 46; 723 436 157

e-mail: grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

MODR Oddział Płock

Barbara Snopek

Tel. 24 268 60 87; 723 435 582

e-mail: barbara.snopek@modr.mazowsze.pl

Tekst : Paulina Wasiak


PLIKI DO POBRANIA