|

XVI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich za nami

Z inicjatywy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim wójtowie, burmistrzowie, prezesi LGD spotykają się cyklicznie na Kongresie.

Nie inaczej było także w tym roku. Po kilku latach przerwy, kiedy ze względu na COVID-19 Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywał się w formule on-line, wróciliśmy do plenarnego spotkania mazowieckich samorządowców i społeczników, którzy 16 listopada przyjechali do Sękocina Starego, by wysłuchać kilku paneli i prelekcji czy wspólnie oklaskiwać zwycięzców konkursów „Smart Villages” oraz „Ochotnicza Straż Pożarna nie tylko ratuje, ale integruje” (lista laureatów konkursu OSP)

Wśród tematów poruszanych na tegorocznym Kongresie znalazły się:

  • Reforma planowania przestrzennego a realizacja inwestycji w ramach PROW 2014-2020 i  Planu Strategicznego WPR 2023-2027
  • Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim (prezentacja poniżej)
  • Gospodarka Obiegu Zamkniętego - nowe obowiązki czy szansa na rozwiązanie problemów środowiskowych na obszarach wiejskich
  • Transformacja energetyczna – czyli tanio, czysto i dla każdego
  • PROW 2014-2020 a Plan Strategiczny WPR 2023-2027 (prezentacja poniżej)

Wśród panelistów i prelegentów zagościli Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Przewodniczący Sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak, dr Elżbieta Kozubek  (Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie), Stanisław Jastrzębski (Wójt Gminy Długosiodło), Wiktor Szmulewicz (Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej), dr Marek Goleń (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Agnieszka Zdanowicz (Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System),  Artur Ludew (Burmistrz Gminy Szydłowiec), Małgorzata Pachecka (Wójt Gminy Michałowice), Marek Pszonka (Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej) dr inż. Patryk Chaja (Centrum Badawcze „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” Polskiej Akademii Nauk) oraz  Robert Mroczkowski, (Kierownik Biura ds. Cyfryzacji i Kształtowania Obszarów Wiejskich, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

Z ramienia naszego Urzędu imprezę prowadzili i moderowali Radosław Rybicki (Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz Marcin Podgórski (Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych).  

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom wierząc, że dla wszystkich były to przydatne oraz aktualne treści i do zobaczenia w przyszłym roku.

XVI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich już za nami!

PLIKI DO POBRANIA