|

Zapraszamy do udziału w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej w Poświętnem

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza młodych rolników z Mazowsza do udziału w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 17 października 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, początek godz. 10.00.

Zawód rolnika jest coraz trudniejszy ze względu na nowe technologie, technikę, konieczność rozumienia współczesnego świata, relacji, związków zachodzących na rynkach, w przyrodzie i środowisku, gdzie odbywa się produkcja. Chcąc uhonorować najlepszych młodych rolników zapraszamy chętnych do udziału tegorocznej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej w Poświętnem.

Uczestnicy

W Olimpiadzie mogą uczestniczyć młodzi rolnicy z Mazowsza w wieku 18-40 lat, prowadzący samodzielnie lub razem z rodzicami gospodarstwa rolne. Więcej szczegółów nt. udziału młodzieży (młodzi rolnicy, studenci, uczniowie ostatnich klas szkół rolniczych) i zasad przeprowadzenia Olimpiady podajemy w załączonym Regulaminie. Przewidujemy udział 40 osób.

Nagrody

Za zajęcie miejsc od I – VII laureaci otrzymają nagrody finansowe w wysokości:

  • nagroda za I miejsce – 1500 zł
  • nagroda za II miejsce – 1400 zł
  • nagroda za III miejsce – 1300 zł
  • nagroda za IV miejsce – 1200 zł
  • nagroda za V miejsce – 1100 zł
  • nagroda za VI miejsce – 1000 zł
  • nagroda za VII miejsce – 900 zł

Nagrody zostaną przekazane na konto laureata albo wypłacone w kasie MODR. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe tj. roczną prenumeratę miesięcznika Wieś Mazowiecka za zajęcie miejsc I – X oraz nagrody wyróżnienia za miejsca VIII – X ufundowane przez dodatkowego Partnera Państwową Uczelnię Zawodową im. I. Mościckiego w Ciechanowie.

Rekrutacja

Kartę zgłoszenia udziału należy przekazać do 11 października 2022 r. do MODR Oddział Poświętne w Płońsku w wersji elektronicznej (skan z własnoręcznym podpisem) na adres e-mailowy sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl; lub w wersji papierowej na adres MODR Oddział Poświętne w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, lub poprzez doradców rolniczych pracujących w powiatowych zespołach doradczych. Pytania w sprawie Olimpiady można kierować na adres: malgorzata.najechalska@modr.mazowsze.pl; lub justyna.szydlowska@modr.mazowsze.pl .

Tematyka Olimpiady

Dominujące zagadnienia to innowacje w rolnictwie. Pytania testowe i otwarte przygotowali pracownicy Działu Technologii Produkcji Rolniczej naszego Ośrodka.

Wykład pt. Innowacje w rolnictwie - wybrane zagadnienia wygłosi dr hab. Paweł Krystian Bereś, profesor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Rzeszowie.

Przewidziane są konsultacje odnośnie nowoczesnego rolnictwa z zaproszonym ekspertem.

Więcej szczegółów w załączniku Preferowane zagadnienia – XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej.

Realizacja XXIX Olimpiady Wiedzy Rolniczej

Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji młodych rolników z zakresu rolnictwa. Poznanie i wdrożenie przez uczestników nowych kierunków produkcji, skorzystanie z transferu innowacyjnych metod produkcji do praktyki rolniczej wpłynie w przyszłości na rentowność gospodarstw rolnych.

Olimpiada jest dofinansowana na podstawie Umowy nr W/UMWM-UF/UM/RW/1238/2022 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2022–2023 zawartej w dniu 26.07.202 r. przez MODR Warszawa z Województwem Mazowieckim.

W załączeniu :

  1. Karta zgłoszenia
  2. Regulamin XXIX Olimpiady Wiedzy Rolniczej
  3. Tematyka Olimpiady- Preferowane zagadnienia

Udział w Olimpiadzie (uczestników, członków komisji i obserwatorów) oznacza również zobowiązanie się do stosowania zaleceń epidemiologicznych i obostrzeń sanitarnych obwiązujących w związku z COVID-19.

Źródło: MODR

PLIKI DO POBRANIA